To wyróżnienie dla Absolwenta, którego zainteresowania znacząco wykraczały poza program akademicki i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami, w tym: naukowymi, artystycznymi, sportowymi, uczestnictwem w projektach badawczych i wdrożeniowych, a także aktywnością w działalności na rzecz środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych czy społeczeństwa obywatelskiego.

Poza prestiżowym wyróżnieniem zwieńczającym studia nagroda posiada również wymiar finansowy. Kwota 5 000 zł, którą otrzymuje wyróżniony Laureat, to z jednej strony wyjątkowa gratyfikacja za aktywny udział w życiu Uczelni, ale również nieocenione wsparcie na początku nowej drogi w dorosłość.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur spośród studentów ostatniego roku II stopnia studiów na Wydziale GAP.  Nominacji mogą dokonywać m.in. wszyscy studenci, absolwenci i pracownicy Wydziału.