Dobre rządzenie: prof. Leszek Kwieciński

2018-03-21 • ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Prof. Kwieciński wygłosi referat pt. “Programy strategiczne państwa w obszarze badań i rozwoju technologicznego – doświadczenia polskie”.

Koreferentami będą:

  • dr Seweryn Krupnik z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
  • dr Piotr Kopyciński z Katedry Gospodarki Publicznej UEK.

Spotkanie poprowadzi mgr Michał Możdżeń.

Seminarium Dobre rządzenie odbędzie się 21 marca br. o godz. 11:00 w Sali Senackiej w Budynku Głównym UEK (parter).

Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

O prelegencie:

Leszek Kwieciński – profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępca dyrektora ds. nauki, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich. Sprawuje także funkcje pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej oraz opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Integracji europejskiej KIte. Członek Rady NCBR oraz Centrum Technologii Audiowizualnych. Zainteresowania naukowe prof. Kwiecińskiego skupiają się wokół polityki innowacyjnej, procesów europeizacji, zarządzania publicznego oraz przedsiębiorczości akademickiej.