dr Agnieszka Petryk

telefon:
(+48) 12 293 55 33
konsultacje:
miejsce:
Pawilon F, pokój 404
dokumenty:

Asystent w Zakładzie Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej. Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów i Starosty Wadowickiego, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej DOCTUS. Otrzymała Stypendium Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dla najlepszych doktorantów. Za wyróżniającą się pracę magisterską, zdobyła nagrodę Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Stowarzyszenia Inżynierów Techników Wodnych i Sanitarnych.

Prelegentka kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, kilkudziesięciu konferencji i seminariów szkoleniowych. Autorka i współautorka 16 publikacji naukowych, uczestniczka czterech projektów badawczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w szkolnictwie średnim i praktyce zawodowej na stanowisku inżyniera budowy. Przynależy do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Krakowie. Zainteresowania badawcze obejmują bioindykację, sozotechnikę, gospodarkę gruntami odłogowanymi.

Prowadzone zajęcia: Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne, Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym.