dr Ambroży Mituś

telefon:
(+48) 12 293 74 73
konsultacje:
miejsce:
Budynek Główny, pok. 313
dokumenty:

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego − Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (kierunek: prawo); absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (kierunek: Finanse i rachunkowość – specjalność Finanse przedsiębiorstwa), absolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie − Centrum Edukacji Menedżerskiej (Rachunkowość i Zarządzanie Finansami) oraz Studium Prawa Europejskiego.

W latach 2001-2005 pracownik samorządowy (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Biuro Prawne). Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Zasadniczym obszarem zainteresowań naukowych jest problematyka wchodząca w zakres prawa administracyjnego.
Od 2006 roku współpracuje z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK, uczestnicząc w wielu projektach naukowo-badawczych oraz prowadząc szkolenia i zajęcia na studiach podyplomowych.