Kontrast
 • English

 • dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK

  telefon:
  (+48) 12 293 74 72
  konsultacje:
  miejsce:
  Budynek Główny, pok. 310
  dokumenty:

  Ambroży Mituś – Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Polityk Regulacyjnych w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego − Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (kierunek: prawo); absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (kierunek: Finanse i rachunkowość – specjalność Finanse przedsiębiorstwa), absolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie − Centrum Edukacji Menedżerskiej (studia podyplomowe: Rachunkowość i Zarządzanie Finansami). W latach 2001–2005 pracownik samorządowy (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Biuro Prawne). Od 2005 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UEK. Prowadzi zajęcia w szczególności z zakresu prawoznawstwa, zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego i prawa wspólnot samorządowych. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Członek ogólnopolskiej sieci naukowej „Wykluczenie społeczne”. Współautor wielu analiz, raportów i ekspertyz. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i jej otoczenia społeczno-gospodarczego, a w szczególności z zakresu samorządu terytorialnego, kontroli zarządczej, zamówień publicznych i gospodarki. Można tu wskazać m.in.: A. Mituś, „Cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym. Studium teoretycznoprawne”, wyd. I, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018.