dr Anna Urbaniak

telefon:
(+48) 12 293 53 26
konsultacje:
miejsce:
Budynek Główny, pokój 319
dokumenty:

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Absolwentka Wydziału Filozoficznego  Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek socjologia.  Adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczona badaczka  i dyplomowany projekt manager (certyfikat IPMA).

Brała udział, jako ekspert w projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu gerontologii społecznej, partycypacji społecznej oraz analizy polityk publicznych. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu socjologii starości, socjologii miasta oraz metodologii badań społecznych. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Należy do International Sociological Association, European Sociological Association, a także Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Specjalizacja akademicka: socjologia starości, socjologia miasta, metodologia badań społecznych, metody jakościowe, analiza polityk publicznych.