dr Dominika Hołuj

telefon:
(+48) 12 293 74 66
konsultacje:
miejsce:
Biblioteka, pok. 443a
dokumenty:

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna). W latach 2001-2010 koordynator zespołu kontrolnego w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Autorka ponad 20 publikacji naukowych, w tym jednej monografii.

 

Obszary prowadzonych badań: partycypacja społeczna, w szczególności jako element procesu zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego, wartości ekonomiczne i kulturowe dziedzictwa kulturowego, konfliktogenność procesu „zarządzania zmianą” przestrzenno-funkcjonalną; Rozwój miast – współczesne paradygmaty rozwoju ośrodków miejskich. Funkcje miejskie. Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy miasta. Gospodarka cyrkularna – w zakresie ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego. Funkcjonowanie samorządów miejskich. Rewitalizacja.