prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel

telefon:
(+48) 12 293 57 78
konsultacje:
miejsce:
Budynek Główny, pok 320
dokumenty:

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz adiunkt Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (obecnej kadencji 2016-2018 oraz wcześniejszych, nieprzerwanie od 1992r.). Współzałożyciel i Przewodniczący Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2016 r.). Autor ponad 80 publikacji naukowych.

Specjalizacja akademicka: socjologia kultury, socjologia sztuki, socjologia nauki, metodologia badań społecznych.