dr Halina Guzik

telefon:
(+48) 12 293 55 33
konsultacje:
miejsce:
Pawilon F, pok. 404
dokumenty:

Starszy wykładowca w Zakładzie Ekonomiki Regionu. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła jako asystent w Polskiej Akademii Nauk. Od roku 1973 pracuje w Katedrze Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego).

Za rozprawę doktorską obronioną w 1982 roku otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończyła Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, którego była współorganizatorem i opiekunem. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach dydaktycznych. Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Specjalizuje się w problematyce polityki rynku pracy, gospodarki turystycznej, polityki turystycznej, zagospodarowania turystycznego. Jest promotorem 400 prac licencjackich i magisterskich oraz recenzentem około 300 prac.

Prowadzone zajęcia: Regionalny i lokalny rynek pracy, Gospodarka przestrzenna, Podstawy planowania przestrzennego, Gospodarka regionalna, Turystyka w gospodarce regionalnej, Seminaria dyplomowe i magisterskie.