dr Magdalena Jelonek

telefon:
(+48) 12 293 74 79
konsultacje:
miejsce:
Budynek Główny, pok. 321
dokumenty:

Adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacja polityk publicznych (w tym głównie edukacyjnych), kapitałem ludzkim, jakością kształcenia, w tym z analizą produktywności szkół wyższych.

Brała udział w wielu projektach badawczych z obszaru szeroko pojętego kapitału intelektualnego, m. in. w jednych z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji w Polsce – Bilans Kapitału Ludzkiego, w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006, w badaniach diagnozujących sytuację w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim. Pełni funkcję eksperta merytorycznego ds. badań przekrojowych w jednym z największych w Europie projektów monitorujących zmiany w strukturze kompetencji na rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce.