dr Magdalena Małecka-Łyszczek

telefon:
(+48) 12 293 74 73
konsultacje:
miejsce:
Budynek Główny, pok. 313
dokumenty:

Swoje badania naukowe i publikacje koncentruje wokół problematyki podmiotów niepublicznych – w tym zwłaszcza podmiotów ekonomii społecznej – jako przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, zarządzania w administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kontroli zarządczej, zagadnień związanych z samorządem terytorialnym i zasadami ogólnymi kształtującymi jego ustrój, prawnych form działania administracji publicznej, czy też działalności samorządu zawodowego komorników.

Uczestniczka projektów badawczych i ekspertyz. Wykładowca Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej. Członek
Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej i Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Członek Rady Programowej półrocznika „Ekonomia Społeczna”. Recenzent „Review of Comparative Law”, jak również „Ekonomii Społecznej” i „Studiów nad Rodziną”. Koordynator Ogólnopolskiej Sieci Naukowej „Wykluczenie
społeczne – solidarność społeczna”.