dr hab. Magdalena Zdun

telefon:
(+48) 12 293 59 72
konsultacje:
miejsce:
Pawilon F, pok. 418
dokumenty:

Adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej (Zakład Gospodarki Miejskiej). Interesuje się socjologiczną teorią rozwoju gospodarczego i innowacji oraz geodezyjnym opisem przestrzeni. Tytuł magistra inżyniera geodety z wynikiem bardzo dobrym uzyskała w Akademii Górniczo-Hutniczej, przedstawiając pracę dyplomową z zakresu wyceny nieruchomości. Z kolei magisterium z socjologii z wyróżnieniem uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim, po odbyciu jednolitych magisterskich pięcioletnich studiów. Studia doktoranckie podjęła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 2010. W trakcie studiów doktoranckich otrzymała stypendium w ramach projektu „Najlepsze Praktyki” i obyła staż naukowo-dydaktyczny w Wielkiej Brytanii w University of Glasgow, gdzie przez 6-miesięcy pracowała jako visiting scholar. W 2014 roku obroniła doktorat. W uznaniu za monografię: Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa w roku 2017 otrzymała Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągniecia naukowe wpisujące się w ideę chrześcijańskiego humanizmu. Jest autorką około 30 publikacji z zakresu socjologii gospodarki i rozwoju. W roku 2018 otrzymała grant NCN Miniatura 1 i wydała monografię pt. (Super)Nowe Atlantydy. Regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego. Posiada również certyfikaty z szeregu szkoleń m.ni. z zakresu map tematycznych, analiz przestrzennych, zaawansowanych technik grafiki komputerowej, metod i metodologii prowadzenia badań.