dr Magdalena Zdun

telefon:
(+48) 12 293 59 72
konsultacje:
miejsce:
Pawilon F, pok. 418
dokumenty:

Adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej (Zakład Gospodarki Miejskiej). Interesuje się socjologiczną teorią rozwoju gospodarczego i innowacji oraz geodezyjnym opisem przestrzeni. Tytuł magistra inżyniera geodety z wynikiem bardzo dobrym uzyskała w Akademii Górniczo-Hutniczej przedstawiając pracę dyplomową z zakresu wyceny nieruchomości. Z kolei magisterium z socjologii z wyróżnieniem uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim po odbyciu jednolitych magisterskich pięcioletnich studiów. Studia doktoranckie podjęła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 2010 ukierunkowując się naukowo na koncepcję rozwoju gospodarczego i teorię innowacyjności. W trakcie studiów doktoranckich otrzymała stypendium w ramach projektu „Najlepsze Praktyki” i obyła staż naukowo-dydaktyczny w Wielkiej Brytanii w University of Glasgow, gdzie przez 6-miesięcy pracowała jako visiting scholar. W 2014 roku obroniła doktorat. Odbyła szereg certyfikowanych szkoleń m.in. z zakresu map tematycznych, analiz przestrzennych, zaawansowanych technik grafiki komputerowej, metod i metodologii prowadzenia badań.