dr Michał Żabiński

telefon:
(+48) 12 293 75 65
konsultacje:
miejsce:
Rakowicka 16, pok. 31
dokumenty:

Absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2006-2012 pracownik Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Od 2012 r. pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
Obecnie pracownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Katedrze Administracji Publicznej.

Doktor nauk ekonomicznych, stopień uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2018 r. za rozprawę pt.: „Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego – doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego.”

Zainteresowania naukowe obejmują m.in. ekonomię instytucjonalną i behawioralną, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne.

Ekspert aktywnie zaangażowany w wielu krajowych projektach badawczo-wdrożeniowych z zakresu
zarządzania publicznego, zarządzania jakością w administracji samorządowej, ekonomii społecznej. Ekspert ds. wdrożeń metody Planowania Rozwoju instytucjonalnego.

Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych z obszaru zarządzania publicznego, funkcjonowania administracji samorządowej, zarządzania jakością w administracji lokalnej. Współautor metody Planowania Rozwoju instytucjonalnego.
Specjalizacja akademicka: administracja publiczna, zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny,
analiza polityk publicznych.

Prowadził szkolenia i warsztaty w zakresie:

  • wdrażana metody Planowania Rozwoju instytucjonalnego w JST;
  • wykorzystania narzędzi IT w procesie dydaktycznym.