dr Norbert Laurisz

telefon:
(+48) 12 293 74 80
konsultacje:
miejsce:
Rakowicka 16 p. 43
dokumenty:

Absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doktor nauk ekonomicznych, tytuł uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, rozprawa pt.: Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce.

Od 1 marca 2013 Adiunkt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. Wcześniej pracownik Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie.
Od 1 lica 2014 członek zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.
Badania własne z zakresu: polityk publicznych, ubezpieczeń społecznych, rynku pracy, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, bezrobocia długotrwałego, grup defaworyzowanych, wykluczenia społecznego i ekonomii społecznej oraz skutków ekonomicznych transformacji gospodarki polskiej.
Autor i współautor ekspertyz i analiz: z obszaru rynku pracy, zatrudnienia, wynagrodzeń, wykluczenia społecznego, otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorstw oraz kapitału ludzkiego i ekonomii społecznej.

Projekty naukowo-badawcze m.in.:

  1. Małopolski system analiz i programowania rynku pracy.
  2. Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO.
  3. Obserwatorium regionalnych rynków pracy.