dr Paulina Śliz

telefon:
(+48) 12 293 53 14
konsultacje:
miejsce:
Pawilon Finansów, pok. 403
dokumenty:

Asystent w Zakładzie Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej. Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa. Ukończyła również Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

Stypendystka Małopolskiej Fundacji Stypendialnej DOCTUS. Posiada kilkuletnie doświadczenie w praktyce zawodowej na stanowisku asystenta projektanta sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Zainteresowania dotyczą zagadnień oczyszczania ścieków, technologii złóż ruchomych (MBBR), systemów wodociągowo – kanalizacyjnych.

Prowadzone zajęcia: Zasady projektowania inżynierskiego, Ekologistyka sieci osadniczych, Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych.