dr Piotr Serafin

telefon:
(+48) 12 293 53 90
konsultacje:
miejsce:
Pawilon F, pok. 401
dokumenty:

Adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na problematyce demograficznej wsi i rolnictwa obszaru Polski Południowej, a także wykorzystaniu programów pomocowych UE. Autor ponad dwudziestu artykułów z tych dziedzin. Nowym obszarem zainteresowań naukowych jest stosowanie geograficznych analiz danych w systemach geoinformacyjnych.

Prowadzone zajęcia: Geografia ekonomiczna, Kartografia społeczno-gospodarcza, Geograficzny system informacji przestrzennej, Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki, seminaria dyplomowe (licencjackie) ukierunkowane głównie na problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, warsztaty terenowe, wycieczki metodyczne.