dr Tomasz Geodecki

telefon:
(+48) 12 293 74 81
konsultacje:
miejsce:
Rakowicka 16, pok. 34
dokumenty:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Od trzeciego roku studiów związany z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej, w której obecnie jest adiunktem. W 2009 r. obronił pracę doktorską na temat oceny skuteczności polityki innowacyjnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu polityki innowacyjnej, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, analizy polityk publicznych.

Jest także autorem publikacji naukowych z dziedziny konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Absolwent studiów podyplomowych Master of Public Administration. W ramach współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej nadzoruje przebieg wdrażania komponentów dydaktycznych i badawczych projektów finansowanych z funduszy UE. Współautor wielu raportów z badań ewaluacyjnych programów publicznych.