dr Wojciech Fill

telefon:
(+48) 12 293 58 26
konsultacje:
miejsce:
Budynek Główny, pokój 308
dokumenty:

Studia prawnicze ukończył w roku 2001 na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś w 2008 r. na tym samym Uniwersytecie obronił rozprawę pt. „Prawnofinansowe instytucje stosowane w zakresie ochrony środowiska”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jego dorobek naukowy koncentruje się w obszarze wybranych aspektów prawa finansowego, cywilnego i administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podmiotowości publicznoprawnej, zagadnień proceduralnych w zakresie stosowania opłat publicznych, a także materialnoprawnych regulacji podatkowych. Równolegle do pracy naukowej zdobywał praktyczne doświadczenie zawodowe uzyskując w 2007 r. uprawnienia doradcy podatkowego (nr wpisu 10843), zaś w 2013 r. status asesora notarialnego.

 

WYRÓŻNIENIA:

Mentorzy UEK 2015 r. – Plebiscyt na najlepszego prowadzącego

dr Wojciech Fill – III miejsce – w kategorii AUTORYTET

 

Mentorzy UEK 2017 r. – Plebiscyt na najlepszego prowadzącego

dr Wojciech Fill- WYRÓŻNIENIE