Contrast
 • Polski
 • dr hab. Ambroży Mituś

  phone:
  (+48) 12 293 74 73
  office hours:
  room:
  Budynek Główny, pok. 313
  documents:

  Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego − Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (kierunek: prawo); absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (kierunek: Finanse i rachunkowość – specjalność Finanse przedsiębiorstwa), absolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie − Centrum Edukacji Menedżerskiej (Rachunkowość i Zarządzanie Finansami) oraz Studium Prawa Europejskiego.

  W latach 2001-2005 pracownik samorządowy (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Biuro Prawne). Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Zasadniczym obszarem zainteresowań naukowych jest problematyka wchodząca w zakres prawa administracyjnego.
  Od 2006 roku współpracuje z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK, uczestnicząc w wielu projektach naukowo-badawczych oraz prowadząc szkolenia i zajęcia na studiach podyplomowych.