Contrast
 • Polski
 • dr inż. Artur Hołuj

  phone:
  (+48) 12 293 53 17
  office hours:
  room:
  Pawilon F, pok. 405
  documents:

  Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Regionu. Interesuje się problematyką rozwoju zrównoważonego, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska oraz polityką władz samorządowych w zakresie ładu przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni. Jest specjalistą z zakresu planowania przestrzennego, polityki regionalnej, strategii rozwoju oraz rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest on autorem lub współautorem wielu prac naukowych, członkiem Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Stopień naukowy doktora uzyskał w 2009 r. w dziedzinie ekonomii. W 2001 r. ukończył studia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 roku zajmuje się promocją Uczelni w szkołach średnich a od 2002 r. jest osobą odpowiedzialną za promocję Kierunku Gospodarka Przestrzenna. W lipcu 2009 roku Dziekan Wydziału Finansów powołał A. Hołuja na Koordynatora Wydziału Finansów ds. Promocji Uczelni w szkołach średnich. Od wielu lat zajmuje się organizacją Dnia Otwartego w Uniwersytecie Ekonomicznym dla Wydziału Finansów oraz Katedry Gospodarki Regionalnej. Jest przedstawicielem Katedry Gospodarki Regionalnej w medialnej bazie ekspertów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od marca 2011 r. zajmuje się na Wydziale Finansów projektowaniem programów kształcenia w oparciu o efekty kształcenia w ujęciu Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w Seminariach Bolońskich: „KRK dla polskiego szkolnictwa wyższego” i „Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia” oraz sesjach warsztatowych głównie w obszarze nauk społecznych w KRK.

  W 2012 r. podjął współpracę z ACL (Education Futures Program) Services Ltd. (1550 Alberni Street, Vancouver, BC, Canada). Od 2013 r. współpracuje z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Instytutem Badawczym. Współpraca sektora nauki i biznesu. Ponadto współdziała w zakresie naukowo-badawczo-dydaktycznym z CGIS (Creative GIS Solutions) oraz 4GIS.

  Jest opiekunem studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014.

  Prowadzone zajęcia: Planowanie przestrzenne, Podstawy planowania przestrzennego, Komputerowe wspomaganie projektowania przestrzeni, Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią, Polityka regionalna, Strategia rozwoju gminy.