Contrast
 • Polski
 • dr Jarosław Bober

  phone:
  (+48) 12 293 58 54
  office hours:
  room:
  Rakowicka 16 p. 31
  documents:

  Doktor nauk ekonomicznych, absolwent pierwszego rocznika specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna. Od 1997 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, od 1998 roku asystent a od 2006 roku adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK (obecnie Katedrze Administracji Publicznej). W latach 2008-2014 pełnomocnik Rektora, dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2006-2008 Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a od 2016 roku Członek Zarządu tej Fundacji. Od 2013 roku członek Zespołów Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce Narodowego Centrum Nauki. Od 2016 roku członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Senackiej Komisji ds. Finansów.

  Ekspert oraz kierownik kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych adresowanych do jednostek administracji publicznej związanych z zarządzaniem jednostkami samorządowymi, rozwojem gospodarczym oraz ekonomią i przedsiębiorczością społeczną. Współtwórca adresowanej do polskich samorządów Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach administracji i gospodarki samorządowej, zarządzania publicznego oraz zarządzania strategicznego w sektorze publicznym. Autor bądź współautor kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z tego zakresu, w tym także poradników adresowanych do samorządów terytorialnych.