Contrast
 • Polski
 • dr Małgorzata Mędrala

  phone:
  (+48) 12 293 50 28
  office hours:
  room:
  Budynek Główny, pokój 308
  documents:

  Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ (2006). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ oraz aplikację radcowską w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W roku 2010 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy wpis na listę radców prawnych oraz tytuł doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy.

  Radca prawny, mediator na liście OIRP w Krakowie.

  Specjalizuje się w problematyce prawa pracy, szeroko rozumianego prawa zatrudnienia, prawa cywilnego, procedury cywilnej oraz w wybranych aspektach prawa administracyjnego. W ramach działalności radcowskiej zajmuje się opiniowaniem zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego, w tym umów w obrocie gospodarczym. Prowadzi również obsługę postępowań w sprawach sądowych.

  Jest adiunktem w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

  Autorka licznych publikacji naukowych oraz popularyzatorskich z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz postępowania cywilnego.