Contrast
 • Polski
 • dr Patrycja Brańka

  phone:
  (+48) 12 293 53 14
  office hours:
  room:
  Pawilon F, p. 403
  documents:

  Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Regionu. Główne zainteresowania naukowe: polityka regionalna Unii Europejskiej, współczesne koncepcje rozwoju regionalnego w tym wpływ procesów umiędzynarodowienia gospodarki na rozwój regionalny, zagadnienia związane z programowaniem rozwoju regionalnego. Stypendystka  Regionu Rhône Alpes w 2006. Jest sekretarzem Zespołu ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN oraz sekretarzem Komitetu redakcyjnego czasopisma EMERGO – Journal of Transforming Economies and Societies.

  Prowadzone zajęcia: programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego, strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, metody i techniki analizy regionalnej, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna.