Contrast
 • Polski
 • dr Piotr Kopyciński

  phone:
  (+48) 12 293 75 63
  office hours:
  room:
  Rakowicka 16, pok. 43
  documents:

  Absolwent (2005 r.) specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej. Od października 2014 r. adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2011-2014 asystent w tej jednostce.

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii, tytuł uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, rozprawa doktorska pt.: Wpływ koordynacji sieciowej na innowacyjność regionu (przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego).
  W latach 2014-2016 Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK). Od 2005 r. związany z MSAP UEK.

  Uczestnik ponad 20. projektów badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy polityk publicznych, innowacyjności, rozwoju lokalnego i regionalnego (w tym projektów w ramach 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej) oraz autor publikacji z tego zakresu. Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020 (RSI WM) oraz współredaktor RSI WM. Prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego, samorządu terytorialnego, polityki regionalnej oraz instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju.