Contrast
 • Polski
 • dr Piotr Serafin

  phone:
  (+48) 12 293 53 90
  office hours:
  room:
  Pawilon F, pok. 401
  documents:

  Adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na problematyce demograficznej wsi i rolnictwa obszaru Polski Południowej, a także wykorzystaniu programów pomocowych UE. Autor ponad dwudziestu artykułów z tych dziedzin. Nowym obszarem zainteresowań naukowych jest stosowanie geograficznych analiz danych w systemach geoinformacyjnych.

  Prowadzone zajęcia: Geografia ekonomiczna, Kartografia społeczno-gospodarcza, Geograficzny system informacji przestrzennej, Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki, seminaria dyplomowe (licencjackie) ukierunkowane głównie na problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, warsztaty terenowe, wycieczki metodyczne.