Contrast
 • Polski • mgr Marek Oramus

  phone:
  (+48) 12 293 58 40
  office hours:
  room:
  Rakowicka 16 p. 22
  documents:

  Ekonomista, absolwent kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2013 r. obronił pracę magisterską pt. „Zastosowanie instrumentów governance w warunkach polskiej administracji publicznej na przykładzie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie”.

  Od ukończenia studiów jest związany z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych związanych m.in. z problematyką zarządzania publicznego, sytuacji polskich przedsiębiorstw oraz współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Jest członkiem zespołu zajmującego się wspieraniem reformy decentralizacyjnej na Ukrainie w ramach projektu DOBRE realizowanego we współpracy z US AID.

  Od 2016 r. jest pracownikiem Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Prowadzi przedmioty związane z problematyką administracji publicznej i zarządzania publicznego. Obecnie przygotowuje doktorat z problematyki wykorzystania analiz big data w największych miastach w Polsce.

  Zainteresowania naukowe: zarządzanie publiczne, big data, teoria decyzji, wpływ nowych technologii na społeczeństwo i funkcjonowanie państwa.

  Zainteresowania pozanaukowe: gry wideo, kulturę Japonii, gry karciane, komiksy, twórczość Stanley’a Kubricka oraz HP Lovecrafta, turystykę górską, sporty motorowe, futbol amerykański.