Contrast
 • Polski
 • mgr Mateusz Ilba

  phone:
  (+48) 12 293 59 72
  office hours:
  room:
  Pawilon Finansów (F), pokój 418
  documents:
  Asystent w Zakładzie Gospodarki Miejskiej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na problematyce nasłonecznienia na terenach miejskich. W swoich badaniach wykorzystuje nowatorskie techniki z dziedziny GIS oraz grafiki komputerowej. Interesuje się również zagadnieniem obliczeń równoległych (GPGPU), programowaniem oraz bazami danych obiektów przestrzennych.

  Prowadzone zajęcia: Podstawy geodezji, Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym, Systemy Informacji o terenie – LIS oraz podstawy geodezji inżynieryjnej.