Contrast
 • Polski
 • prof. dr hab. Anna Karwińska

  phone:
  (+48) 12 293 55 76
  office hours:
  room:
  Budynek Główny, pok. 318
  documents:
  Profesor doktor habilitowany, Kierownik Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierunek Socjologia. Prodziekan na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (od 2003 do 2008 – dwie kadencje).

  Wykładała w Grand Valley State University w roku akademickim 1990/1991, a także w roku 1999. Prowadziła także wykłady  w University College Salford (Wielka Brytania) w trakcie realizowania projektu badawczego The Social and Economic Consequences of Privatization in Central and Eastern Europe na zlecenie Commission of the European Communities Joint Research Centre w Brukseli, realizowanego we współpracy z University of Salford, Uniwersytetem Karola w Pradze, Węgierską Akademią Nauk, Instytutem Geografii PAN w Warszawie i University of Karlsruhe. Rozpoczęcie prac – kwiecień 1993. Projekt zakończony w marcu 1997.

  Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa od 1990 roku przy opracowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania i strategii rozwoju miasta, ostatnio od 2014 roku jako ekspert przy aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa.

  Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, a także kilku ekspertyz z zakresu problemów miasta i procesów urbanizacji.

  Specjalizacja akademicka: socjologia miasta i przestrzeni, procesy zmiany społecznej i modernizacji, socjologia stosunków międzynarodowych, socjologia kultury.