Contrast
 • Polski
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner

  phone:
  (+48) 12 293 57 31
  office hours:
  room:
  Rakowicka 16, pok. 33
  documents:

  Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 24.I.2010-24.I.2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Nagroda Kisiela.

  Jerzy Hausner, Full Professor of Economic Sciences, works at the Department of Public Economy and Administration, Cracow University of Economics, Rector’s Plenipotentiary for Culture and Sport. Member of the Polish Economic Society. Member of the Monetary Policy Council (24.I.2010-24.I.2016). Member of the Economics Committee of the Polish Academy of Sciences Committee. Since 2014, has worked in Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Since 2015, Member of the Polish National Commission for UNESCO. Member Winner of the Kisiel Award.