Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów

2018-10-25 • ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Serdecznie zapraszamy na cykliczną konferencję organizowaną przez Katedrę Gospodarki Regionalnej. Konferencja będzie poświęcona teorii i praktyce gospodarowania przestrzenią oraz łączenia planowania przestrzennego z długofalowym planowaniem rozwoju.

Dyskusje będą odbywały się w kilku obszarach:

  • teoretyczne podstawy gospodarki przestrzennej,
  • współczesne problemy polskich miast,
  • teraźniejszość i przyszłość obszarów zurbanizowanych,
  • społeczne i ekonomiczne skutki gospodarowania przestrzenią,
  • teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych,
  • kadry w gospodarce przestrzennej.

Szczegóły na stronie.