Joanna Held

Radca w Wydziale Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE w Brukseli

W ramach polityki spójności specjalizuje się w obszarach: wspierania miast, wzmacniania spójności terytorialnej, rozwijania strategii makroregionalnych (m. in. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego) oraz realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Współpracuje z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami UE, często pełniąc rolę łącznika. Współuczestniczyła w procesie negocjacji w Radzie UE pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2014-20 oraz przewodniczyła grupie roboczej w Radzie UE podczas polskiej Prezydencji w II poł. 2011 r.