Administracja


Plan studiów I stopnia

SPECJALIZACJE

Studia magisterskie

Finanse i zamówienia publiczne ›

Gospodarka komunalna ›

Kadry w administracji ›

Public Administration: A Comparative Perspective ›

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Specjalność w języku angielskim.

W ramach specjalności poznacie teorie i modele administracji publicznej funkcjonującej w różnych krajach, problematykę globalizacji oraz zarządzania, a także etyki administracyjnej.

Podstawą nauczania będzie Europejskie Kodeks Dobrej Administracji – The European Code of Good Administrative Behaviour.

Przedmioty w ramach tej specjalności mają charakter komplementarny, co umożliwia systemową analizę rozwiązań normatywnych z zakresu krajowego i unijnego prawa administracyjnego.

Gdzie mogę pracować po tej specjalności?

Będziecie przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, jak i stanowiskach niższych szczebli w administracji rządowej i samorządowej a także sektorze prywatnym, zwłaszcza tam gdzie niezbędna jest poszerzona wiedza i umiejętność posługiwania się językiem angielskim z zakresu administracji.

Dzięki rozszerzonej wiedzy na temat funkcjonowania administracji w różnych krajach Europy będziecie również przygotowani do pracy w instytucjach UE.