Zdobędziecie kompleksową wiedzę dotyczącą organizacji i zarządzania gospodarką komunalną, w tym m.in.:

  • ekonomizacji działań samorządów terytorialnych,
  • gospodarki finansowej przedsiębiorstw komunalnych,
  • metod zarządzania publicznego miast,
  • opodatkowania działalności gospodarczej.

Studiowanie tej specjalności pozwoli Wam zdobyć wiedzę i zrozumieć zasady świadczenia usług z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego i specyfiki zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

Absolwent specjalizacji będzie przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, jak i stanowiskach niższych szczebli w:

  • administracji samorządowej,
  • przedsiębiorstwach świadczących usługi publiczne,
  • przedsiębiorstwach prywatnych i organizacjach społecznych realizujących zamówienia z zakresu gospodarki komunalnej,
  • spółkach komunalnych.

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?

Zapewnienie społeczeństwu dostępu do wysokiej jakości usług komunalnych to obecnie jeden z kluczowych aspektów aktywności samorządu terytorialnego. Absolwenci posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu gospodarki komunalnej są potrzebni zarówno w administracji samorządowej, jak również w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz organizacjach pozarządowych.