Pakiet wiedzy i umiejętności dotyczący m.in. statusu prawnego pracowników administracji publicznej oraz aspektów zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji.
Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do swobodnego poruszania się w zakresie zagadnień kadrowych z zakresu administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia w Służbie Cywilnej, pracowników urzędów państwowych oraz pracowników samorządowych. Specjalizacja pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy sytuacji zatrudnieniowej w administracji publicznej, zarządzani zasobami ludzkimi w administracji.

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

  • wszystkie jednostki sektora finansów publicznych,
  • firmy prywatne współpracujące z jednostkami sektora finansów publicznych.

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?
Zasoby ludzkie są najważniejszą częścią każdej organizacji. W związku z ciągłą profesjonalizacją urzędów administracji publicznej specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi będą szczególnie cenieni, a ich kompetencje są na tyle uniwersalne, że mogą zostać wykorzystane w każdym sektorze gospodarki.