Gospodarka i Administracja Publiczna


Plan studiów I stopnia

Plan studiów II stopnia

SPECJALIZACJE

Studia licencjackie

European Public Policy Analyst ›

Finanse i audyt ›

Menedżer w gospodarce publicznej ›

Zarządzanie organizacjami sektora publicznego ›Studia magisterskie

Expert in leadership and change management in public organizations ›

Menedżer finansów publicznych ›

Menedżer samorządu terytorialnego ›

Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego ›

Studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia

Podczas zajęć pozyskacie wiedzę i rozwiniecie umiejętności z zakresu właściwego doboru i praktycznego stosowania różnego rodzaju narzędzi analizy i rozwiązywania problemów dotyczących procesu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności kreowania strategii rozwoju i nadzoru nad jej realizacją, kierowania zespołami i kształtowania stosunków pracy, zarządzania zmianami i rozwojem organizacji oraz jakością i bezpieczeństwem, public relations i obsługi klientów oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

Zajęcia w ramach tej specjalizacji mają charakter ściśle praktyczny. Odchodzimy od tradycyjnego podziału zajęć na wykłady i ćwiczenia na rzecz konwersatoriów i warsztatów. Podczas zajęć wykonujemy zadania praktyczne, a ich efekty stanowią podstawę oceny i zaliczenia przedmiotu.

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

  • specjalista sztabowy oraz menedżer średniego szczebla w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności urzędach miasta i gminy oraz starostwach powiatowych.

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?
Specjalizacja ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia efektywności funkcjonowania kilkuset jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a co za tym idzie jest niezbędna dla zaspakajania potrzeb obywateli jako odbiorców usług tych jednostek.

Koniecznym warunkiem właściwego świadczenia tych usług jest kształcenie kadr posiadających kompetencje w zakresie planowania, organizowania, realizacji i kontroli procesów.