Kontrast
 • English

 • Gospodarka i Administracja Publiczna


  Plan studiów I stopnia

  Plan studiów II stopnia

  SPECJALIZACJE

  Studia licencjackie

  Finanse i audyt ›

  Menedżer w gospodarce publicznej ›

  Przywództwo w gospodarce 4.0 ›

  Zarządzanie organizacjami sektora publicznego ›  Studia magisterskie

  Expert in leadership and change management in public organizations ›

  Menedżer finansów publicznych ›

  Menedżer samorządu terytorialnego ›

  Studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia

  *** ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej we wszystkich kryteriach podlegających ocenie

  (m.in.: program kształcenia, kadra prowadząca zajęcia, jakość kształcenia, współpraca z otoczeniem, opieka nad studentami)

  Kształcimy ekonomistów dla sektora publicznego i jego otoczenia. Wiemy, że bez sprawnego sektora publicznego nie da się budować konkurencyjnej gospodarki. Dlatego nasz autorski, interdyscyplinarny program nauczania gwarantuje zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu administracji, ekonomii, prawa i zarządzania.

  Jesteśmy przekonani, że kompetentny menedżer, niezależnie od miejsca, w którym pracuje (w urzędzie, prywatnej firmie czy organizacji pozarządowej), powinien znać i rozumieć reguły funkcjonowania nie tylko gospodarki rynkowej, ale również administracji publicznej – rządowej i samorządowej.

  Jak możecie wykorzystać wiedzę w praktyce?
  Kształcimy stosując nowoczesne formy dydaktyczne, tj.: wyjazdowe Sympozja Naukowe, debaty oksfordzkie, seminaria, projekty multimedialne, wykłady gościnne z praktykami. Proponujemy Wam współpracę przy realizowanych przez nas projektach. Oddajemy w Wasze ręce wiele inicjatyw, dzięki czemu możecie wykorzystać wiedzę w praktyce i zdobyć nowe doświadczenia, np.:

  • pisząc artykuły naukowe do Gazety Sympozjalnej,
  • publikując swoje artykuły w monografiach naukowych,
  • realizując reportaże filmowe,
  • organizując konferencje i seminaria naukowe.

  Dzięki tym doświadczeniom zyskujecie cenione na rynku pracy kompetencje miękkie, tj. m.in.: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem czy pracy pod presją czasu.
  Współcześnie to właśnie umiejętności miękkie wysuwają się na pierwszy plan w procesie rekrutacji pracowników.

  Co nas wyróżnia?
  Kładziemy duży nacisk na integrację naszego środowiska, organizując szereg wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, tj. koncerty, rajdy GAP, bale Karnawałowe GAP.

  Co po GAP?

  Najważniejszą cechą kierunku GAP jest to, że nie zamyka drogi do dalszego rozwoju.

  Kładąc nacisk na zachowanie równowagi między wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, nasi absolwenci świetnie odnajdują się w tak różnorodnych środowiskach pracy, jak administracja (co oczywiste), przemysł, usługi, organizacje pozarządowe.

  O możliwościach zatrudnienia najlepiej świadczą nasi absolwenci.

  Są wśród nich urzędnicy samorządowi i rządowi, politycy, działacze społeczni, przedsiębiorcy, analitycy, bankowcy, inwestorzy i doradcy inwestycyjni, dziennikarze, naukowcy, doradca Prezydenta RP, sekretarz gminy, ale i sekretarz stanu, radca w Stałym Przedstawicielstwie Rządu RP w Brukseli, prezes zarządu najwyższego budynku w Polsce, twórca huba startupowego, jeden perkusista, a nawet słynny bloger modowy.
  GAP umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań – pomaga przekształcić je w karierę zawodową.

  Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego kierunku “Gospodarka i administracja publiczna”.