Celem specjalizacji jest wyposażenie studentów wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast, które silnie oddziaływają na przestrzeń wokół siebie. Studiowane przedmioty pozwolą Wam na przyswojenie wiedzy i opanowanie kompetencji pozwalających na profesjonalne wykonywanie zadań publicznych w każdym rodzaju podmiotu lokalnego oraz na uczynienie Was świadomymi swoich praw, aktywnymi obywatelami, dla których współpraca z samorządem nie będzie kryła żadnych tajemnic.

Profil został przygotowany z myślą o tych, którzy chcieliby zmieniać rzeczywistość wokół siebie, działać na rzecz swojej dzielnicy, wsi, gminy, miasta. w sferze publicznej lub sektorze pozarządowym i wiedzą, że chcą mieć wpływ na bieg spraw w swoim samorządzie.

Absolwent to ekonomista przygotowany do pracy  zespole jak i działań indywidualnych na rzecz społeczności lokalnej. Dobrze zorientowany w problematyce administracji samorządowej zarówno od strony teoretycznej (prawa, finansów, zarządzania), jak i realiów funkcjonowania JST (zadań samorządu, roli, zadań i obowiązków członków organów JST, tj. radnych (dzielnicowych, gminnych) i wójta, burmistrza, prezydenta).

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółki komunalne,
  • rada dzielnicy/miasta,
  • organizacje pozarządowe (w roli lidera społeczności lokalnych, aktywisty).

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?
Siłą samorządów jest profesjonalizm ich pracowników oraz świadomość i aktywność ich obywateli, których głos ma coraz większy wpływ na rozwój miast.