Gospodarka przestrzenna


Plan studiów I stopnia

Plan studiów II stopnia

SPECJALNOŚCI

Studia inżynierskie 7-sem

Planowanie i inżynieria przestrzenna ›

Studia magisterskie 3-semestralne ›

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

To studia interdyscyplinarne – łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, geografii, ekologii, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, socjologii, prawa, historii sztuki, zarządzania. Kształcimy na nich kadry ekonomiczne o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej.

Specyfika kierunku

  • studia łączą teorię z praktyką – oprócz słuchania wykładów będziesz opracowywał(a) własne projekty, prowadził(a) własne badania naukowe, będziesz wyjeżdżać w teren, zapoznasz się z praktyką wykonywania zawodów związanych z kierunkiem studiów,
  • w trakcie studiów możesz włączyć się w działalność Koła Naukowego Polityki Regionalnej, co da Ci możliwość poznania ludzi o podobnych pasjach i rozwijania Twoich zainteresowań w gronie przyjaciół, łącząc aspekty towarzyskie z naukowymi.

Wybrane przedmioty

Na I stopniu:Planowanie przestrzenne • Projektowanie urbanistyczne • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego • Samorząd terytorialny • Ekonomika miast i regionów • Architektura krajobrazu • Finanse sektora publicznego

Na II stopniu: • Zarządzanie strategiczne regionem • Projektowanie przestrzeni publicznej • Polityka regionalna • Metody wspomagania decyzji planistycznych • Gospodarka i administracja publiczna  • Marketing terytorialny  

 

Po studiach będziesz przygotowany m.in. do:

  • udziału w zespołach opracowujących plany zagospodarowania terenu i plany miejscowe,
  • opracowywania specjalistycznych analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych, z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
  • opracowywania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
  • udziału w zespołach planujących rozwój systemów infrastruktury technicznej.

Po studiach inżynierskich  Gospodarka przestrzenna uzyskasz dodatkowo wiedzę, a przede wszystkim umiejętności  w zakresie planowania i projektowania urbanistycznego oraz inżynierskiego urządzania terenów.

 

Gdzie pracują nasi absolwenci?

Administracja rządowa i samorządowa • Biura urbanistyczno-planistyczne • Pracownie projektowe • Agencje rozwoju i promocji • Przedsiębiorstwa związane z gospodarką przestrzenną, w tym w dziedzinie inwestycji i nieruchomości • Firmy konsultingowe • Firmy otoczenia biznesu • Instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej • Uczelnie wyższe, instytucje badawcze i badawczo-rozwojowe • Organizacje pozarządowe • Własna działalność gospodarcza