Zaprojektowaliśmy je z myślą o osobach, które ukończyły Gospodarkę przestrzenną na studiach inżynierskich pierwszego stopnia oraz kierunków i specjalności pokrewnych, np. Urbanistyka, Architektura, Budownictwo, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska, Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

Przygotowujemy specjalistów, którzy będą kształtowali przestrzenną organizację rozwoju społeczno-gospodarczego. Będą się zajmowali szczególnie: projektowanie przestrzeni publicznych, programowania rozwoju w układach terytorialnych, gospodarowania zasobami potencjału wytwórczego z  zachowaniem rozwoju zrównoważonego. W sylwetce absolwenta studiów magisterskich ważne są również elementy wiedzy ogólnoteoretycznej, m.in.: filozofia, socjologia, pogłębiona wiedza z teorii ekonomii, finanse, prawo.

Kadra wykładowców liczy kilkudziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalistów oraz praktyków w zakresie ekonomii, architektury, urbanistyki, geografii, planowania przestrzennego, programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ekologii, geodezji, kartografii, socjologii, inżynierii środowiska, budownictwa, transport, infrastruktury technicznej oraz informatyki i geoinformatyki (oprogramowanie GIS, LIS, AutoCAD, EWMAPA, Surfer i inne).