Socjologia


Plan studiów

SPECJALNOŚCI

Studia licencjackie

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Wyróżniamy się przede wszystkim profilem kształcenia, w którym istotne miejsce odgrywają przedmioty ekonomiczne i  metodologiczne. Połączenie wiedzy socjologicznej i ekonomicznej pozwala studentom zdobyć unikalne, bardzo cenione na rynku kompetencje.

Specyfika kierunku

  • swoboda w kształtowaniu ścieżki kształcenia – aż 100 godzin projektowych do wykorzystania na dodatkowe, wybierane przez studentów aktywności,
  • korzystne warunki dla kształtowania kariery zawodowej i osobistego rozwoju,
  • przyjazna atmosfera i przyjacielskie relacje pomiędzy studentami i kadrą uczącą na kierunku.

Jakie specjalności?

  • Studia miejskie
  • Problemy społeczne

Wybrane przedmioty

Socjotechniki • Gospodarka miejska • Metody badań jakościowych • Metody badań ilościowych i komputerowa analiza danych • Psychologia społeczna • Kultura miejska • Podstawy ekonomii • Komunikacja społeczna • Konflikty i negocjacje • Planowanie kariery

 

Uczymy PRAKTYCZNIE – 100 godzin projektowych w trzy lata!

Samodzielnie decyduj o swojej ścieżce kształcenia realizując 100 godzin zajęć w formie wybranych specjalnie dla Ciebie szkoleń/ kursów, warsztatów czy uczestnictwa w projektach badawczych!

 

Gdzie pracują nasi absolwenci?

Firmy badawcze • Działy badań i analiz w różnych firmach • Administracja rządowa i samorządowa • Media • Konsultanci ds. wizerunku i polityki medialnej • Organizacje pozarządowe • Instytucje wsparcia i pomocy społecznej • Własna działalność gospodarcza