Socjologia


Plan studiów I stopnia

SPECJALIZACJE

Studia licencjackie

Problemy społeczne ›

Studia miejskie ›

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Dowiesz się jak funkcjonują i jak powinny funkcjonować współczesne miasta, nie tylko w wymiarze społecznym, ale także gospodarczym, przestrzennym i kulturowym. Dzięki interdyscyplinarności będziesz zorientowany/a w zagadnieniach planowania przestrzennego, gospodarki miejskiej, marketingu terytorialnego.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu socjologii oraz innych nauk społecznych, w tym szczególnie ekonomii, a także umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce społecznej. Poznasz podstawowe metody i techniki badań społecznych i podstawy wnioskowania statystycznego.

Dzięki temu już w trakcie studiów będziesz wiedział/a jakie metody badawcze dobrać, żeby uzyskać odpowiedź na proste pytanie badawcze. Zdobyte umiejętności pozwolą na gromadzenie i przetwarzania informacji oraz formułowanie przekazów informacyjnych przydatnych zarówno do wyjaśniania zjawisk i procesów życia społecznego, jak i proponowania rozwiązań praktycznych.

Będziesz przygotowany/a do stosowania metodyki zarządzania projektami w praktyce, w tym planowania i realizowania projektu oraz budowania zespołu projektowego.