Zdobędziesz wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i niesprawności skutkujących występowaniem problemów społecznych. Będziesz potrafił/a je rozpoznawać i proponować odpowiednie działania.

Zrozumiesz złożoność problemów społecznych, ich rozmaitych uwarunkowań, a dzięki kompetencjom pozyskanym na zajęciach będziesz potrafił/a współpracować ze specjalistami z innych dziedzin w poszukiwaniu rozwiązań.

Po skończeniu studiów będziesz przygotowany/a do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych, instytucjach opieki społecznej, administracji publicznej, w ośrodkach badania opinii społecznej, instytucjach badania rynku.