Relacja z przebiegu Szkoły Letniej pt. „Water-Energy Nexus 2018

5 Listopad 2018

Od wielu lat naukowcy reprezentujący różne dziedziny poszukują rozwiązania problemu dotyczącego zależności wody i energii, które są określane mianem „Water-Energy Nexus”. Do produkcji energii jest potrzebna woda, a aby ją pozyskać niezbędna jest energia. Ważne jest, iż woda jest zasobem ograniczonym, istnieje wielu konkurencyjnych użytkowników przy znaczących deficytach i nierównomiernym jej rozłożeniu na planecie. W […]

Projekt o społeczno-gospodarczych konsekwencjach rewolucji 4.0 najlepszy w Polsce

30 Październik 2018

29 października, w murach naszej Uczelni odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina. Wizyta Pana Premiera była związana ze wsparciem, które UEK uzyskał w ramach ministerialnego programu Regionalnych Inicjatyw Doskonałości. Zgłoszony projekt pt. „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” został uznany za najlepszy w Polsce i uzyskał dofinansowanie w […]

12 mln zł dla UEK w ramach programu Regionalna Inicjatywa Dokonałości

25 Październik 2018

Z wielką przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt pt. „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” został wybrany do uzyskania wsparcia w ramach ministerialnego programu Regionalnych Inicjatyw Doskonałości, stworzonego dla wyróżniających się w regionie uczelni. Dzięki wsparciu w wysokości 11 897 131, 40 zł nasza Uczelnia będzie realizować działania służące jej intensywnemu rozwojowi. […]

Zgłoś artykuł do Gazety Sympozjalnej i pojedź na 48. Sympozjum GAP

25 Październik 2018

Jeśli chociaż przez chwilę marzyliście, aby zostać dziennikarzem i zobaczyć swój artykuł w gazecie, przed wami niepowtarzalna okazja! Masz głowę pełną ciekawych spostrzeżeń, lubisz pisać, szukać ciekawych informacji, a może uwielbiasz rozmawiać z ciekawymi osobami? Wykorzystaj to, i napisz do Gazety Sympozjalnej. Tematami 32. Gazety Sympozjalnej są : 1) MIASTO – WODA – JAKOŚĆ ŻYCIA […]

Wydziałowa Promocja Absolwentów – relacja

23 Październik 2018

20 października 2018 r. odbyła się uroczysta Promocja Absolwentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – w całej historii GAP-u to już 22. Promocja. Z radością i dumą pożegnaliśmy niemal 100 absolwentów Wydziału, którzy ukończyli studia I i II stopnia na kierunkach: Administracja, Gospodarka i administracja publiczna, Gospodarka przestrzenna oraz Socjologia. Na uroczystości gościliśmy […]

Informacje organizacyjne dla nowoprzyjętych studentów

27 Wrzesień 2018

Bardzo się cieszymy, że będziemy wspólnie pracować przez najbliższe lata. Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegóły dotyczące początkowych spraw formalnych związanych z rozpoczęciem studiów. Zgodnie z zapisami Regulaminu studiów wyższych Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą dokonania aktu immatrykulacji i złożenia ślubowania. Po immatrykulacji Student podpisuje w Dziekanacie umowę, określającą warunki pobierania i wysokość […]

Relacje muzeów z otoczeniem – projekt na liście 10-tki najważniejszych wg Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Rady Muzeów

26 Wrzesień 2018

W 2018 r. pod egidą OECD realizowany jest międzynarodowy projekt badawczo-aplikacyjny pt. „Culture and local development. Maximising the impact. Towards an OECD guide for local governments, communities and museums” dotyczący relacji muzeów z otoczeniem, w tym z samorządami i społecznościami lokalnymi w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego. Podczas Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Rady Muzeów (International Council […]

Publiczna obrona doktorska mgra Michała Żabińskiego

11 Wrzesień 2018

Informujemy, że w dniu 25 września 2018 r. o godz. 11:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w pawilonie G w sali 13  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Żabińskiego zatytułowanej: Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego  – doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego. Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.  […]

Zakończenie 1. roku wydziałowej klasy patronackiej

11 Lipiec 2018

19 czerwca uroczyście zakończyliśmy owocny rok akademicki z naszą pierwszą wydziałową klasą patronacką z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Uczniowie I LO przez cały rok uczyli się z nami podstaw ekonomii, a kolejny rok poświęcą ekonomii sektora publicznego i zarządzaniu publicznemu. W ramach klasy patronackiej zajęcia prowadzili: dr Urszula Lorenowicz, dr Tomasz […]

Kierunek GAP z oceną wyróżniającą PKA

27 Czerwiec 2018

Z radością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna  przyznała    kierunkowi Gospodarka i administracja publiczna ocenę wyróżniającą we wszystkich kryteriach jakościowych, tj.: koncepcję kształcenia, program kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, kadrę prowadzącą proces kształcenia, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, infrastrukturę wykorzystywana w procesie kształcenia, opiekę nad studentami oraz wsparcie w […]