2. Open Eyes Economy Summit

2017-11-14

Drugi szczyt ekonomii otwierających się oczu przed nami. To wielopłaszczyznowa konferencja interdyscyplinarna, pozwalająca na ogląd zagadnień współczesnej ekonomii z różnych perspektyw. Dzięki doborowi wybitnych przedstawicieli świata polityki, biznesu, administracji publicznej oraz kultury, nie tylko wyraża idee Open Eyes Economy, ale również się w nią wpisuje. Cała formuła kongresu stara się iść własną, oryginalną drogą. W […]

O Zarządzaniu spółkami komunalnymi podczas II edycji Konferencji WKZP

2017-10-26

W dniach 26-27 października 2017 r. na Kampusie UEK odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”, której hasłem przewodnim jest „Zarządzanie spółkami komunalnymi”.

6th conference of the European Network for the Philosophy of the Social Sciences

2017-09-20

The European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS) invites contributions to its 6th Conference to be held in Krakow in September of 2017 and organized by the Department of Philosophy of the Cracow University of Economics and the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies. Contributions from all areas within the philosophy of the […]

Konferencja: Surowce i energia

2017-09-14

W dniach 14-15 września w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie odbędzie się konferencja pn.: Surowce i energia a gospodarka o obiegu okrężnym i niskoemisyjna.

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa

2017-07-02

Podczas trwających 10 dni obrad, przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie.

O odpowiedzialnej modzie na seminarium CSR

2017-06-23

Katedra Filozofii zaprasza na ostatnie w tym roku akademickim seminarium CSR. Agnieszka Knera i Magdalena Domaciuk, H&M Hennes & Mauritz sp. z o.o., wygłoszą referat: „Odpowiedzialna moda –  działania H&M na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Kierunki zmian administracji publicznej

2017-06-19

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „KIERUNKI ZMIAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ”, która odbędzie się w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 19 czerwca 2017 r.

We are very pleased to invite you to the International Scientific Conference on DIRECTIONS OF CHANGE IN PUBLIC ADMINISTRATION which will be held in the Old Hall of the Cracow University of Economics on 19 June 2017.

Prof. P. Tridico: Inequality in financial capitalism

2017-06-13

Zapraszamy na ostatni w tym roku akademickim wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie”. Professor Pasquale Tridico z Roma Tre University wygłosi referat pt. Inequality in financial capitalism.

Zarządzanie procesami w Firmie – Idei

2017-06-12

#OEES on Tour po raz kolejny zagości w Krakowie. Tym razem tematem rozmowy będzie „Zarządzanie procesami w Firmie – Idei”.

dr Radosław Strzelecki z referatem na Kole Krakowskim

2017-06-12

Referat pt. “Etyka a czas” wygłosi dr Radosław Strzelecki z Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.