Rejestracja kandydatów trwa

2018-06-21

Szukasz rozwijających studiów w Krakowie? Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe już na studiach?

Seminarium Antropologiczne im. A. Węgrzeckiego

2018-06-20

Referat pt.: „O wdzięczności w tonacji pesymistycznej” wygłosi: prof. UEK dr hab. Leszek Kusak.

VIP GAP: Mariusz Wlazły

2018-06-15

Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów siatkówki na ostatni VIP GAP!

Konferencja: Youth and Experience

2018-06-13

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową “Youth and Experience. Diagnosis, strategies and public policies focused on social inclusion of different generations”.

Seminarium: EU Public Finance

2018-06-06

Próba systematyzacji rozwiązań europejskiego oraz krajowego prawa publicznego w zakresie podziału środków europejskich między państwa członkowskie oraz państwa aspirujące do członkostwa

#OEES on tour: Cyrkularne zamówienia publiczne

2018-06-05

Jakie znaczenie mają cyrkularne zamówienia publiczna dla miejskiej polityki rozwojowej?

Wykład prof. Rosselli Canestrino

2018-05-30

Pani  prof. Rosselli Canestrino z DISAQ – Parthenope University w Neapolu wygłosi referat pt. Pursuing social aim, improving the local socio-cultural and economic conditions: ‘La Paranza’ case.

Konferencja: Na rzecz wspólnego interesu – poznaj III sektor

2018-05-29

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością III sektora na konferencję Koła naukowego GAP.

Konferencja: „Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej”

2018-05-24

Zapraszamy na II Ogólnopolską konferencję naukową „Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej”, która  odbędzie się w dn.  24-25 maja 2018 r.  w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Konferencja: Wybory samorządowe – samorządowe wybory

2018-05-22

Zapraszamy na  II Warszawsko-Krakowskie Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. “Wybory samorządowe – samorządowe wybory”.