Kontrast
 • English
 • Konferencja: Youth and Experience

  2018-06-13 • ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

  Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową “Youth and Experience. Diagnosis, strategies and public policies focused on social inclusion of different generations”.

  Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2018 roku w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kampus przy ul. Rakowickiej 27).
  Będzie poświęcona społecznej inkluzji w kontekście zróżnicowania pokoleniowego, a zwłaszcza pełnego wykorzystania potencjału i zasobów różnych generacji. Kwestia ta jest szczególnie istotna w obliczu przeobrażeń współczesnych społeczeństw – od narastających trendów demograficznych do przemian kulturowych i stylów życia.

  PROGRAM

   

  Środa, 13 czerwca 2018 r.

   

  9:00-9:30        Registration (Main Building)

  9:30-9:45        Welcome Words

  9:45-10:30      Keynote lecture: Pro-elderly welfare states within a child-oriented Europe, Pieter Vanhuysse (University of Southern Denmark),

  10:30-11:00     Coffee Break

  11:00-12:30     Main session

  • Gender and Right-Wing Authoritarianism in a Working Class Case-Study, Brian Phillips (Grand Valley State University),
  • From Homo Economicus to Homo Sapiens: development of prosocial behaviour across the lifespan, Lena Adamus (Institut of Experimental Psychology, Slovak Academy of Science),
  • Social and systemic challenges and dilemmas of the contemporary migration of the Polish, Ewa Ślęzak (Cracow University of Economics)

  12:30-13:00     Coffee Break

  13:00-14:00     From theory to practice session

  • Youth-Wiki – a tool for a comparative policy analysis in Europe,   Mateusz Jeżowski (Foundation for the Development of the Educational System),
  • School Education and Adult Education in European Social Fund – Foundation for the Development of the Educational System policies on social inclusion in theory and practice, Łukasz Cherek (Foundation for the Development of the Educational System).

  14:00-15:30     Lunch

  15:30-17:30    Panel Discussion with Representatives of business, public administration, NGOs and universities (in Polish)

  „Międzygeneracyjna kooperacja – różne perspektywy, wspólne cele” (intergenerational cooperation – different perspectives, common goals)

  19:00-21:00    Dinner

  ————————————————————————

  Czwartek, 14 czerwca 2018 r.

  10:00               Welcome

  10:30-12:00    PhD candidates and researchers session

  • The Challenges of European and Chinese Demography in the Twenty-First Century, Jolanta Maroń (Cracow University of Economics),
  • Social inclusion of different generations in politics and public policies: values, changes and perspectives, Olha Kotovska (National Academy for Public Administration under the President of Ukraine),
  • Unpacking Polish/European expulsionist logic, Bolaji Balogun (Univesity of Leeds),
  • The Problem of Generational Differences  and the Determination of their impact on Organizational Culture and Behaviour, Michał Zubek (Cracow University of Economics).

  12:00-12:30    Coffee Break

  12:30-14:00

  • The impact of demografic factors on spending in the health sector, Valentyn Bakhnivskyi (Cracow University of Economics),
  • Housing Opportunities for Seniors, Greta E.Garniss (Jagiellonian University),
  • Age-management in organizations of Poland and the EU as a tool for the realization of the potential of different generations, Olga Karpiuk (Research fellow at Lane Kirkland Scholarship Program),
  • Between solidarity and conflict. Intergenerational relations in biographical narratives, Andrzej Słaboń (Cracow University of Economics).

  14:00-15:00     Lunch

  15:00-16:00     Informal discussion

   

  Organizatorzy

  [lgc_column grid=”33″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

  [/lgc_column]

  [lgc_column grid=”33″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

  [/lgc_column]

  [lgc_column grid=”33″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

  [/lgc_column]

   

  Współorganizatorami konferencji są:

  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
  • Urząd Miasta Krakowa.