dr Marcin Semczuk

telefon:
(+48) 12 293 53 14
konsultacje:
miejsce:
Budynek F, pokój 403
dokumenty:

Asystent w Zakładzie Geografii Ekonomicznej. Główne zainteresowania badawcze to: polityka rozwoju regionalnego i lokalnego, zmiany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich, rozwój obszarów peryferyjnych, wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji (GIS) w badaniach marketingowych, turystyka na obszarach prawnie chronionych.

Prowadzone zajęcia: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią, Gospodarka gruntami w mieście, Monitoring środowiska, Podstawy gospodarki gruntami, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią.