dr Marcin Semczuk

telefon:
(+48) 12 293 53 14
konsultacje:
miejsce:
Budynek F, pokój 403
dokumenty:

Adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne zainteresowania badawcze to: polityka rozwoju regionalnego i lokalnego, zmiany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich, rozwój obszarów peryferyjnych, wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji (GIS) w badaniach marketingowych, turystyka na obszarach prawnie chronionych. Od 2017 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, jako członek zarządu, a od 2018 roku jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prowadzone zajęcia: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią, Monitoring środowiska, Podstawy gospodarki gruntami.