dr Mateusz Ilba

telefon:
(+48) 12 293 59 72
konsultacje:
miejsce:
Pawilon Finansów (F), pokój 418
dokumenty:

Asystent w Zakładzie Gospodarki Miejskiej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na problematyce nasłonecznienia na terenach miejskich. W swoich badaniach wykorzystuje nowatorskie techniki z dziedziny GIS oraz grafiki komputerowej. Interesuje się również zagadnieniem obliczeń równoległych (GPGPU), programowaniem oraz bazami danych obiektów przestrzennych.

Prowadzone zajęcia: Podstawy geodezji, Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym, Systemy Informacji o terenie – LIS oraz podstawy geodezji inżynieryjnej.