dr Michał Możdżeń

telefon:
(+48) 12 293 75 87
konsultacje:
miejsce:
Rakowicka 16 p. 22
dokumenty:

Ekonomista, politolog, autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych z obszaru analizy polityk publicznych, zarządzania publicznego, teorii wyboru publicznego i nowego instytucjonalizmu. Uczestnik ponad 10 projektów badawczo-wdrożeniowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Prowadził szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania narzędzi wsparcia podejmowania decyzji w organizacjach publicznych (wykorzystanie metod strukturyzowania dyskusji, wsparcia myślenia logicznego i argumentowania), strukturyzowania relacji między sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi oraz wprowadzania standardów jakości w organizacjach publicznych (współautor założeń systemu poświadczenia CAF w Polsce). Prowadzi przedmioty związane z problematyką administracji publicznej i zarządzania publicznego dla studentów UEK.

Zainteresowania naukowe: teoria wyboru publicznego, Nowa Ekonomia Instytucjonalna, analiza polityk publicznych, analiza działania biurokracji, ekonomiczna analiza prawa.