dr Michał Żabiński

telefon:
(+48) 12 293 75 65
konsultacje:
miejsce:
Rakowicka 16, pok. 31
dokumenty:

Ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończył studia na specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna w 2006 roku. Od 2012 r. pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; w latach 2006-2012 pracownik Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie pracownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Katedrze Administracji Publicznej.

Ekspert aktywnie zaangażowany w wielu krajowych projektach badawczo-wdrożeniowych z zakresu zarządzania publicznego, zarządzania jakością w administracji samorządowej, ekonomii społecznej. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych z obszaru zarządzania publicznego, funkcjonowania administracji samorządowej, zarządzania jakością w administracji lokalnej.

Zainteresowania naukowe obejmują m.in. ekonomię instytucjonalną, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne.

Specjalizacja akademicka: administracja publiczna, zarządzanie publiczne, organizacyjne uczenie się, analiza polityk publicznych.