mgr inż. Piotr Węgrzynowicz

telefon:
(+48) 12 293 53 90
konsultacje:
miejsce:
Pawilon F, pok. 418
dokumenty:

Główne zainteresowania badawcze: organizacja transportu w mieście, zrównoważony rozwój transportu, gospodarowanie przestrzenią wzdłuż ciągów transportowych.

Praca magisterska o tytule „Wpływ inwestycji tramwajowej na strukturę przestrzenną i społeczno-gospodarczą Grenoble” nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Komunikacji na Politechnice Krakowskiej. Od 2018 roku Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Praca doktorska o tytule: Kontekst krajobrazowy węzła kolejowego w kształtowaniu wizerunku Wrocławia.

Prowadzone zajęcia: Inżynieria transportu, Geografia ekonomiczna, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, Planowanie przestrzenne.