mgr Piotr Węgrzynowicz

telefon:
(+48) 12 293 53 90
konsultacje:
miejsce:
Pawilon F, pok. 401
dokumenty:

Główne zainteresowania badawcze: organizacja transportu w mieście, zrównoważony rozwój transportu, gospodarowanie przestrzenią wzdłuż ciągów transportowych. Praca magisterska o tytule „Wpływ inwestycji tramwajowej na strukturę przestrzenną i społeczno- gospodarczą Grenoble” nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Komunikacji na Politechnice Krakowskiej.

Od 2018 roku Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Praca doktorska o tytule: Kontekst krajobrazowy węzła kolejowego w kształtowaniu wizerunku Wrocławia.
Prowadzone zajęcia:

Inżynieria transportu, Planowanie przestrzenne, Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania
przestrzenią.