Miasto dobrze urządzone – stałe seminarium

2018-03-14 • Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Zapraszamy  do  włączenia się w debatę na temat teraźniejszości i przyszłości naszego miasta. Inauguracyjne spotkanie stałego seminarium miejskiego “Miasto dobrze urządzone” odbędzie się 14 marca w godz. 17:00-19:00 w Sali im. J. Dietla Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4).

W dyskusji udział wezmą:

  • prof. dr hab. Anna Karwińska, Katedra Socjologii UEK,
  • dr hab. Marta Smagacz – Poziemska (UJ),
  • dr Michał Dulak (UJ),
  • dr Michał Kudłacz, Katedra Administracji Publicznej UEK,
  • Jacek Woźniak, Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju UMK.

IDEA: 7 lutego br. Rada Miasta Krakowa uchwaliła nową Strategię Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”. To podstawowy i najważniejszy dokument w procesie planowania przyszłości naszego miasta do 2030 roku i jednocześnie wspólny, obywatelski pomysł na przyszłość Krakowa – efekt otwartych dyskusji i różnorodnych form zaangażowania ponad 1000 osób z wielu grup i środowisk.

Przed nami czas wdrażania – kolejna przestrzeń dla partycypacji i partnerstwa, dla aktywności wielu środowisk, dla kreatywności, także dla ludzi młodych. W naszej wizji rozwoju Kraków 2030 roku to lider w zakresie przedsiębiorczości opartej na kreatywności, lider w obszarze zaawansowanych usług dla biznesu poszukującego wysoko wykwalifikowanych kadr, lider w kreowaniu współczesnej kultury artystycznej, lider w obszarze jakości życia (w tym w ofercie spędzania czasu wolnego), silny ośrodek naukowy i dydaktyczny. To jedno z dwóch najważniejszych miast Polski, silna europejska metropolia, miasto inteligentne, przyjazne do życia.

CEL: Seminarium jest wspólną inicjatywą Wydziału Rozwoju Miasta UMK oraz Katedry Socjologii Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Jego celem jest stworzenie przestrzeni dla cyklicznej dyskusji środowisk zainteresowanych problemami funkcjonowania miasta oraz nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy uniwersytetami i instytucjami miejskimi, dla tworzenia zasobu wiedzy o mieście. Jest częścią, zapisanej w Strategii Rozwoju Krakowa, koncepcji utworzenia Ośrodka Wiedzy o Mieście i Metropolii, jako „fabryki idei”, miejskiego think-tanku o potencjale analitycznym i kreatywnym, obserwatorium zachodzących zmian.

Szczegóły w zaproszeniu