Dziekanat  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Kierownik Dziekanatu:
mgr Dorota Smolińska

Budynek Główny, pok. 209 (II piętro)
tel. (+48) 12 293 59 20
faks: (+48) 12 293 59 22
e-mail:
smolinsd@uek.krakow.pl

 

Zastępca kierownika:
mgr Karolina Krawczyk

Budynek Główny, pok. 207 (II piętro)
tel. (+48) 12 293 59 24
e-mail:
krawczyk@uek.krakow.pl


Dziekanat  Kolegium obsługuje studentów następujących kierunków:

 •   Administracja,
 •   Gospodarka i administracja publiczna,
 •   Gospodarka przestrzenna,
 •   Socjologia
 • Studia miejskie.

Dyżury:

Budynek Główny, pok. 207 (II piętro)

 • poniedziałki, wtorki, czwartki w godz.: 11:00-14:00
 • piątki w godz.: 11:00-14:00 oraz 15:00-17:00
 • wybrane soboty od 8:00-13:00 (lista terminów poniżej)

W środy Dziekanat KGAP nie przyjmuje studentów.

UWAGA: W dniu 24 października 2019 r. (czwartek) dyżur dziekanatu KGAP wyjątkowo w godz. 11.00-12.40.

Sobotnie dyżury Dziekanatu KGAP w semestrze zimowym 2019/2020: 

 • 5 października 2019 w godz. 8:00-13:00
 • 19 października 2019 w godz. 8:00-13:00
 • 16 listopada.2019 w godz. 8:00-13:00
 • 30 listopada 2019 w godz. 8:00-13:00
 • 7 grudnia 2019 w godz. 8:00-13:00
 • 14 grudnia 2019 w godz. 8:00-13:00
 • 11 stycznia 2020 w godz. 8:00-13:00
 • 25 stycznia 2020 w godz. 8:00-13:00
 • 15 lutego 2020 w godz. 8:00-13:00
 • 29 lutego 2020 w godz. 8:00-13:00
 • 7 marca 2020 w godz. 8:00-13:00
 • 21 marca 2020 w godz. 8:00-13:00

W pozostałe soboty dziekanaty będą NIECZYNNE.

Informacje organizacyjne
dla nowoprzyjętych studentów

Zapraszamy studentów I roku w r.a. 2019/2020 (kierunków: Gospodarka i administracja publiczna, Gospodarka przestrzenna inż., Studia miejskie i Administracja) do dziekanatu (pok. 207 bud gł.) w celu podpisania ślubowania i po odbiór legitymacji wg poniższego harmonogramu:

 

Studia stacjonarne I stopnia (Administracja, Gospodarka przestrzenna inżynierskie, Gospodarka i administracja publiczna, Studia miejskie)

Od 30 września 2019 r. (poniedziałek) – w godzinach pracy dziekanatu

 

Studia niestacjonarne I stopnia (Administracja)

Od 4 października 2019 r. (piątek) – w godzinach pracy dziekanatu

 

Studia stacjonarne II stopnia (Gospodarka i administracja publiczna, Administracja)

Od 7 października 2019 r. – w godzinach pracy dziekanatu

 

Studia niestacjonarne II stopnia (Administracja)

Od 18 października 2019 r. – w godzinach pracy dziekanatu

 

W celu podpisania ślubowania i odbioru legitymacji studenckiej zapraszamy Państwa do dziekanatu osobiście, nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć. Niepodpisanie ślubowania we wskazanym terminie stanowi przesłankę do skreślenia z listy studentów.

 

Dziekanat Kolegium
Gospodarki i Administracji Publicznej

kierunek pracownik telefon e-mail

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Administracja lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl
Gospodarka i administracja publiczna mgr Agnieszka Stolarska-Nowak 12 293 59 25 stolarsn@uek.krakow.pl
Studia miejskie lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl
Gospodarka przestrzenna (inż.) mgr Karolina Krawczyk 12 293 59 24 krawczyk@uek.krakow.pl
Studia miejskie lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl
Socjologia lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl
Stosunki międzynarodowe mgr Agnieszka Stolarska-Nowak 12 293 59 25 stolarsn@uek.krakow.pl

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Administracja lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl
Gospodarka i administracja publiczna mgr Agnieszka Stolarska-Nowak 12 293 59 25 stolarsn@uek.krakow.pl
Gospodarka przestrzenna mgr Karolina Krawczyk 12 293 59 24 krawczyk@uek.krakow.pl
Stosunki międzynarodowe inż Agnieszka Grzegorek 12 293 59 25 stolarsn@uek.krakow.pl

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Administracja lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl
Gospodarka przestrzenna (inż.) mgr Karolina Krawczyk 12 293 59 24 krawczyk@uek.krakow.pl

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Administracja lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl
Gospodarka i administracja publiczna mgr Agnieszka Stolarska – Nowak 12 293 59 25 stolarsn@uek.krakow.pl