Kontrast
  • English
  • O Katedrze

    Naszą Katedrę tworzy grono osób o zróżnicowanych zainteresowaniach badawczych i naukowych oraz niezwykłym zaangażowaniu w pracę ze studentami. Zainteresowania naszego niewielkiego zespołu są bardzo bogate – od studiów nad przestrzenią miasta poprzez zagadnienia dotyczące zarządzania problemami społecznymi, po tematy takie jak wielokulturowość i etniczność, socjologia sztuki oraz społeczne zasoby rozwojowe (kapitał intelektualny, kapitał kulturowy).

    Naszą mocną stroną jest rozwój w obszarze metodologii i metodyki ilościowych i jakościowych badań społecznych.